Itt vagy
Nyitóoldal > Média > Cikkek > War’s of universe

War’s of universe

folyt.
…mindannyian az örök idő befolyása alatt állunk…

Senki ne gondolja azt, hogy mindig abban a helyzetben maradhat, amiben jelenleg van. Az anyagi test múlandó, amikor lejár a kiszabott idő, amit benne tölthetünk, tovább kell mennünk az ismeretlenbe.
Ez nem azt jelenti, hogy a jelenlegi életünket, nem kell komolyan vennünk, vagy eltékozolhatjuk. A családunkat, a velünk kapcsolatban levő személyeket, fontos értékelnünk, mint útitársainkkal, úgy kell bánnunk, ahogy mi szeretnénk, hogy velünk bánjanak.
Szavai, nagy erővel hatottak. Sokak voltak, akik csak hasonló eseményeken hallottak, ilyen témákról, amiről a király beszélt, de az, ezen alkalmakkor elhangzottak, hosszú időre befolyásolták, alakították gondolkodásukat.
A tömegben természetesen megoszlottak a vélemények arról, hogy ezek az információk fontosak e vagy sem, nem mindenki tartotta magára vonatkoztathatónak őket.
Nem mindenkit a tiszta szándék vezérelt, hogy részt vegyen a szertartáson. A jelenlevők egy rėtegėt csak a csillogás, a társadalmi esemény szórakoztató jelensėge vonzott. Némelyek, lehetőséget láttak benne a pénzszerzésre, becsületes, akár becstelen módon egyaránt. De mindezektől függetlenül a tények azt mutatták, hogy látogatók ezrei érkeztek különböző vidékekről, bolygókról az univerzum legtávolabbi régióiból is.
Bali, mint egy rendíthetetlen szikla a hegygerincen, az aréna közepén állt, kristály tiszta hangján, csak beszélt, beszélt. Szavai, szófordulatai nagyon kellemesen hatottak a fülnek.Költői hasonlataktól virágos, fogalmazása, még azoknak is tetszett, akik nem értették a mélyebb összefüggéseket mondanivalójában.Úgy tűnt, mintha énekelne, verseket szavalna.
Mindenki, aki ott volt, valamennyire értette, hogy a király, már nem azon a létsíkon létezik, ahol ő van. A bölcsek, nagy szentek, akik szintėn nagy lėtszámban vettek rėszt a tűzáldozaton, nektárkėnt itták az elhangzottakat.
Ezt a mai áldozatot is azért mutatjuk be, hogy jólétet, biztonságot teremtsünk a népnek, nektek akik olyanok vagytok számomra, mint a gyermekeim. Hallottak Bali szavai.
Nagy éljenzés, tapsvihar hangjának orkánja zúgott végig az arénán.
Érezhető volt, hogy ezek nem csak üres szavak, amiknek az emberek manipulálása, a valóság eltorzítása, elmosása lenne a céljuk. Átitatta őket,a szemėlyessėg, a mások iránti, őszinte ėrdeklődės hangulata.
Ha a király megfelelő körülményeket biztosít a népe számára, hogy azoknak legyen lehetősége az élet értékeinek megvalósítására, az mind a király, mind az alattvalók jövőjére nézve, kedvező hatással lesz, folytatta, amikor egy kicsit elcsendesedett a tapsvihar.
Bali gondolatai miközben beszélt, egy kicsit más irányt kezdtek venni. Egy elolthatatlan vágy égett benne, hogy többet mondjon az élet céljáról, annak végső megvalósított állapotáról, a lelki boldogságról.De tudta, ezekre az információkra a jelenlegi hallgatóság nagy része nem érett még meg.
Olyan gondolatok, érzelmek kezdték el átvenni az irányítást elméje, és intelligenciája felett, amiket már számára is úgy tűnt, nem fog tudni kontrollálni.
Kezdett egy kicsit elérzékenyülni a szívében, tudta, ha most nem áll meg, akkor azok a mély, hitéhez kapcsolódó érzelmi hullámok, magukkal fogják ragadni, amik pont ennek a hitnek a tárgyához fűződő, személyes kapcsolatból táplálkoztak.
Megállt. Majd, pár másodpercnyi szünet után, folytatta..
Elkezdjük az áldozat bemutatását. Tudjátok a király nem a nép uraként, hanem a szolgájakėnt tekint magára! Én azért vagyok itt, hogy ez a helyzet ne változzon, ne taszíthasson titeket senki szenvedésbe, rabszolgaságba a jövőben…
Újabb tapsvihar, üdvrivalgás követte e szavakat.
Bali felemelte a kezét, az áldozatot vezető pap felé fordult, majd egy föld felé irányuló kézmozdulattal, kiadta a jelet, a kezdésre.
Papok százai kezdtek el mantrákat énekelni, megszólaltak az üstdobok, kagylókürtök zúgtak fel hangosan, mindenki ámulatára, három, hat méter átmérőjű, kékes, vöröses színű tűz gyulladt meg, az arra kijelölt, virágokkal, lefedett területeken..
A középen elhelyezkedő tűzből, egy fehéren csillogó alak lépett ki, aki a már ėgő tüzek körül, újabb, háromszor hat, kisebb lilás színre emlékeztető tüzet gyújtott meg, csupán azzal, hogy körbesėtálta azokat….

folyt.köv.
by:sasi

Facebook - Önvalónak való

Hasonló bejegyzések

Vélemény, hozzászólás?

Top